Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/pamor/domains/pamorbadai-sme.com/public_html/templates/kent/index.php on line 33
Nieuws - Perguruan pencaksilat Pamor Badai Suriname

Nieuws

Nieuws:

Kejuaraan Remaja 3 (Ke-Re 3) 2019

 

 

Tanding toernooi 06-08-2017 @ Sana Budaya

 

Uitslag voor PPS Pamor Badai:
Jordi Autar: *1ste plaats. (45-55kg). male
*Beste stijl (male)

 

Justin Asmoredjo:*2de plaats.(55-60kg). male
*Beste male fighter

 

Olaf Goedschalk: * 2de plaats. (70-75kg). male

 

Nathania Amadmoestar: *1ste plaats. (45-50 kg) female
*Beste female fighter 

 

 

Pamor Badai Suriname organiseerde geslaagde KE-RE 2017

De PerguruanPencakSilatPamorBadai Suriname organiseerde op zondag 16 juli 2017 de KEJUARAAN REMAJA (KE-RE) 2017. Deze jeugdkampioenschappen PencakSilat, die voor het eerst in Suriname werden gehouden, werden afgewerkt in de zaal van het Sv. PuwaNani sportcomplex. Alhoewel het toernooi onder auspiciën van de Surinaamse PencakSilat Associatie (SPSA) werd georganiseerd en dus open stond voor perguruans(verenigingen) aangesloten bij de SPSA, had het met de participatie van een perguruan uit Nederland toch een internationaal karakter. Er was grote publieke belangstelling van onder meer jongeren, ouders en PencakSilat liefhebbers, die speciaal vanuit o.a. Nickerie, Moengo en Para waren afgereisd om deelgenoot te zijn van deze KE-RE.Speciale gasten bij deze KE-RE waren de minister van Sport- en Jeugdzaken, mevr. Joan Dogojo; de voorzitter van de SPSA, mevr. Florence Wangsabesari-Jamin; de vertegenwoordiger van de Indonesische Ambassade, dhr. Andreza Dasuki; de vertegenwoordiger van Haukes Construction als één van de sponsoren van het toernooi, dhr. Cliff Martopawiro; de ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, dhr. Dinesh Parag en de voorzitter van Sv. PuwaNani, dhr. Jeffrey Chin See Chong.

Het geheel begon 10 minuten later dan gepland (09.10 uur), met de defilé van de diverse perguruans aangesloten bij de SPSA en de perguruanAsembagus uit Nederland. Uniek daarbij was dat er borden werden meegedragen door de begeleiders van deze perguruans waardoor het publiek duidelijk de namen van deze perguruans kon aflezen. Dit is een normaal gebruik bij internationale PencakSilat toernooien. Na het gezamenlijk zingen van het Surinaams volkslied werd er 1 minuut stilte in acht genomenter nagedachtenis van 3 guru’s (meesters) die zijn overleden n.l. Bpak Soelijo Dipowidjojo, Bpak Marsha NokoJamin en Bpak Edmund Karijodinomo. Hierna volgden toespraken van de voorzitter van PPS PamorBadai Suriname, dhr. Steve Fabre; de voorzitter van de SPSA en de minister van Sport- en Jeugdzaken, die het toernooi voor geopend verklaarde.Na de toespraken werden de Pesilatplegde (de belofte van de PencakSilat beoefenaar) en de Wasit-Jury Promise (de belofte van de wedstrijdcommissie) voorgelezen en werden deze formaliteiten afgesloten met de gezamenlijke IPSI/PERSILAT groet. Nadat de defiler en de perguruans zich hadden terug getrokken naar de spelersruimte werd de pembukaan (ceremoniële opening) verricht door een vertegenwoordiger van de perguruan Asembagus, dhr. Brien Soerodikromo. Daarbij werd een golok, een javaans hakmes, overgedragen aan de Ketua Pertandingan (voorzitter van de wedstrijdcommissie). Na deze ceremoniële opening werd het publiek vergast door een korte presentatie waarbij de voorzitter van de SPSA en de minister van Sport- en Jeugdzaken enkele Pencak Silat bewegingen en technieken uitvoerden op de wedstrijdmat. Het was zeer spontaan van de minister om zulks te doen en gezegd kan worden dat de minister over verborgen Silat talent beschikt.

SeniBudaya

Als eerst werd het onderdeel SeniBudaya afgewerkt. Bij dit onderdeel ging het om de uitbeelding van de PencakSilat als culturele en kunstuiting. Deze cultuuruiting kenmerkt zich door verschillende bewegingsvormen, muziek en kledij die kenmerkend zijn aan de verschillende PencakSilat alirans (stijlen). Aan dit onderdeel deden 4 perguruans mee n.l. KilatBuwana, PamorBadai Suriname, Sanggar SeniSilat Suriname en Tjokro Buwana/ PamudaTimbul, allen met pesilats vanaf 6 jaar tot en met 11 jaar. Dit onderdeel had voor deze eerste editie van de KE-RE geen wedstrijdkarakter. Desondanks kreeg elke pesilat die hieraan deelnam een gouden medaille en een certificaat van deelname. Deperguruan kreeg een zilveren gedenkbord met gouden accenten en een certificaat van waardering. Tussen de voorronde en finale ronde van de Tanding wedstrijden werden door de perguruans Assembagus, Ilmu Lima Kalamakara, PancaSila, SalamunAlaikum-SingaSaktiCimande, Sanggar Seni Silat Suriname en SetiaHati enkele demonstraties gegeven. Vooral de pesilats van Asembagus (solo), PancaSila (duo), Cimande en SetiaHati (groep) baarden veel opzien met hun speciale kledij. Deze perguruans kregen een certificaat van waardering.

Tanding

De grootste belangstelling ging uit naar het onderdeel Tanding. Het ging hierbij om het wedstrijd vechten als element van de PencakSilat waar 2 pesilats elkaar bekampen door elementen van zelfverdediging en aanval te gebruiken zoals ontwijken, verdedigen, slaan, trappen, neerhalen van de tegenstander. Deze elementen werden in combinatie met wedstrijdtechnieken, wedstrijd strategieën, strijdlust en uithoudingsvermogen gebruikt. Er werden wedstrijden in zowel de jongens als meisjes klasse gehouden, verdeeld in een voorronde en een finale ronde. Zowel de voorronde als de finale ronde hebben zeer spannende wedstrijden opgeleverd. Alhoewel vele van deze vechters voor het eerst in een toernooi hebben gevochten, was duidelijk te merken dat het aan talent niet ontbrak. De Technische Commissie, die de leiding had over deze wedstrijden en bestond uit wasits (scheidsrechters) en juryleden, had veel werk vanwege de energie, enthousiasme, strijdlust en rivaliteit die deze jonge vechters op de mat hebben getoond. Het ging er enkele keren ook hard aan toe, waardoor de assistentie van de aanwezige medics van het Surinaams Rode Kruis steeds gevraagd werd. De winnaars kregen allemaal medailles (goud, zilver of brons) en een certificaat van deelname. De organisator had daarnaast ook voor enkele stimulans prijzen gezorgd zoals twee grote bekers voor de most outstandingfighters en twee andere grote bekers voor de stijlprijs. De beoordeling van de stijlprijs werd gedaan door de sesepuhs (grondleggers van de PencakSilat in Suriname) Bpak Randy van Zichem en Bpak Soetjipto Kromosetiko (beide gewezen voorzitters van de SPSA) en de Technische Commissie. Ook was er een gouden medaille voor de beste scheidsrechter van het toernooi.

Eindrangschikking onderdeel Tanding

Klasse Male Early Age (beneden 10 jaar) 25-40 kg.

1. Ian Sampono   (Sudaka)
2. RaydonMadjatin  (Sudaka)
3. GianlucaWagiso  (Sudaka)
3. GivenchyMertowidjojo (Sudaka)

Klasse Male Pre-Teen (11-13 jaar) 30-35 kg.

1. SilanoKarsoredjo  (TjokroBuwana/ PamudaTimbul)
2. JerredTjitrodipo  (Sudaka)
3. Cyrano Kariodimedjo  (TjokroBuwana/ PamudaTimbul)

Klasse Male Pre-Junior (13-14 jaar) 65-90 kg.

Open klasse

1. Patrick Huisraad  (TjokroBuwana/ PamudaTimbul)
2. ChavanioKertodikromo (PancaSila)

Klasse Male Junior (14 – 16 jaar) 50-55 kg.

1. QuintonSoeri  (PancaSila)
2. Jair Gunther  (PamorBadai Suriname)
3. Raven Tjitrodipo (Sudaka)

Klasse Female Pre-Teen (10-11 jaar) 25-35 kg.

1. KannisaKarsoredjo (TjokroBuwana/ PamudaTimbul)
2. TachiraTroenokarijo (TjokroBuwana/ PamudaTimbul)

Klasse Female Pre-Junior (13-14 jaar) 65-80 kg. Open klasse

1. Aliyah Naim  (PamorBadai Suriname)
2. Kayleigh Grunberg (Sudaka)

Klasse Female Junior (14-15 jaar) 45-55 kg.

1. TamaniAutar  (PamorBadai Suriname)
2. MilliciaMertowirijo (TjokroBuwana/ PamudaTimbul)

Most outstandingfighters:

- JerredTjitrodipo (male)
- KannisaKarsoredjo (female).

Zij had ook deelgenomen aan het onderdeel SeniBudaya en was de jongste vrouwelijke vechter (10 jaar)

Stijlprijs:

- Jair Gunther (male)
- TamaniAutar (female)

Beste wasit:

- Marc Tjon Kie Sim

Jarige perguruan

De schoolleider van PPS PamorBadai Suriname, dhr. Andy Soeropaiman overhandigde aan het einde van de prijsuitreiking een cadeau aan de schoolleider van de perguruan TjokroBuwana/ PamudaTimbul, dhr. HumphreyTjokrotaroeno. Deze perguruan werd op 16 juli 1950 opgericht door wijlen Bpak Soelijo Dipowidjojo en is de eerste en dus oudste perguruan in Suriname. Op de dag van het KE-RE toernooi vierde het haar 67 jarig bestaan. Zij kreeg daarom van de organisator een award als waardering voor hun bijdrage die zij al die jaren hebben geleverd voor de ontwikkeling van de PencakSilat in Suriname. De voorzitter van de SPSA, de vertegenwoordiger van de Indonesische Ambassade, de vertegenwoordiger van Haukes Construction, de sesepuhs en de schoolleiders van de perguruans die hebben geparticipeerd bij de KE-RE hebben de verschillende prijzen aan de winnaars uitgereikt. Hierna werd de golok van de ceremoniële opening, zoals dat internationaal gebruik is, door de Ketua Pertandingan symbolisch overgedragen aan de schoolleider van Salamun Alaikum-SingaSaktiCimande, Bpak van Zichem, omdat deze perguruan in augustus twee PencakSilat evenementen zal organiseren.

 

Pamor Badai presenteert jeugd Pencak Silat

2

 1

Pamor Badai organiseert

Jeugdkampioenschappen Pencak Silat

 

Intern pencak silat toernooi 2017 Pamor Badai Suriname

Op zaterdag 18 februari j.l. werd in de zaal van Puwanani een intern pencak silat toernooi georganiseerd door de Perguruan Pencak Silat Pamor Badai Suriname.

Volgens de traditie binnen Pamor Badai Suriname is dit intern toernooi een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij de pesilats hun kunnen tonen. Behalve als voorbereiding op toernooien die eventueel later dit jaar door de Surinaamse Pencak Silat Associatie (SPSA) georganiseerd zullen worden, heeft dit toernooi een 2-ledig karakter nl:

1. om het traditionele van de twee hoofdstijlen, de Pamor-stijl en de Badai-stijl, te uiten en in stand te houden.

2. en is het een graad meter voor de wasits (scheidsrechters)/ jury’s aangesloten bij de vereniging.

Het seni gedeelte (stijlpatronen); de atleten moesten aan de hand van de traditionele technieken van de hoofdstijlen een eigen “kembangan” (patronen van diverse technieken) in elkaar zetten. Bij de heren was er een extra moeilijkheidsgraad aangebracht, omdat zij die zowel ongewapend als gewapend moesten doen.

Het tanding gedeelte (wedstrijd vechten); hier moesten de atleten in stijl vechten, dus volgens de stijl van de school.

 

Resultaat:

 

Seni:
               Dames:1. Tamani Autar
                            2. Aliyah Naim

 

                Heren: 1.Jordi Autar       
                            2.Justin Asmoredjo

 

Tanding: Dames: 1.Aliyah Naim               
                            2.Tamani Autar

 

                 Heren: 1. Jordi Autar
                             2. Justin Asmoredjo

 

Beste stijl:  Dames: Tamani Autar      
                    Heren: Justin Asmoredjo

 

 


 


PB 10

 

 

Van 2 t/m 9 december 2016 werden de 17e Pencak Silat wereld kampioenschappen gehouden op Bali, Indonesië, georganiseerd door de Internationale Pencak Silat Federatie (PERSILAT). Ons land Suriname deed ook mee aan de categoriën: Tanding (sport aspect), Tunggal (artistiek solo) en Seni Festival (male double). Dit festival is tevens het 1e Internationale Seni Festival

De delegatie van Suriname bestond uit:
De atleten:   -Jordi Autar (tanding B-klasse 50-55 kg) – Brons.
                    - Ichairo Kasanwidjojo (tanding C-Klasse 55-60 kg) – Brons.
                    - Miguel Kasanwidjojo (tanding D-klasse 60-65 kg).
                    - Ritchel Wongsomenawi (tunggal) - 7ᵉ plaats
                    - Jordan Soetoredjo (seni festival male double samen met Ritchel)– Best Music award.

De Coaches: - Andy Soeropaiman (Perguruan Pamor Badai)
                      - Dweight Warsodikromo (Sangar Seni Silat Suriname)

De SPSA voorzitter: Florence Wangsabesari – Jamin.
De SPSA penningmeester tevens team manager - John Padji
De SPSA oud-voorzitters: Pak Soetjipto Kromosetiko
                                           Pak Randy Van Zichem

Tot slot willen wij een speciaal woord van dank uitbrengen aan de volgende personen voor hun hulp, begeleiding, technische ondersteuning en advies welke zeker mede tot dit geweldig succes heeft mogen leiden:

- Pak Soetjipto Kromosetiko
- Pak Randy van Zichem
- Pak Mochamad Nasri (international trainer/coach uit Indonesië)

             

klik hier voor meer foto

 

 

25 tm 30 oktober 2016 Pamor Badai Suriname op Indo fair... meer foto klik hier

 

03-10-2016:

Na 2 maanden  atleten en  Coaching  training clinics gehouden, een  afsluiting met de  trainer pak Nasri uit Indonesia.

Gallery klik hier

30-09-2016:

SPSA en Coach/Trainer Pak Nasri uit Indonesie bezoek onze Perguruan foto klik hier.

 

31-08-2016: Nieuw bestuur Surinaamse Pencak Silat Associatie

 Nieuw bestuur bij de Surinaamse Pencak Silat Associatie “SPSA”

Op zondag j.l.21 Augustus 2016,  is door de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. Dit bestuur is gekozen voor vier (4) jaar (2016-2020) en staat onder leiding van Mw. Florence Wangsabesari -Jamin als voorziiter en verder ondersteund door: - Onder-voorzitter : Dhr. H. Pawirotaroeno - 1e Secretaris : Dhr. M.Tjitrodipo - 1e Penning-meester : Dhr. J. Padji -  Commisaris : Dhr. A. Kasanoemar

 spsa-suvlag

 17-11-2015:

Onze Trainer A.G. Soeropaiman is door de President van Republiek Suriname gedecoreerd tot Grootmeester van de ere orde van de Palm.

 

24-12-2015

Namens het bestuur, kaders en leden van Pamor Badai Su wensen wij iedereen fijne feestdagen

Workshop: Op zaterdag 3 oktober 2015 heeft PPS Pamor Badai  een workshop verzorgt aan DSB werknemers voor hun geslaagden school gaande kinderen. Ook een stimulans hoe school ook samen kan gaan met sport, zoals discipline, healthy life style. Intotaal waren 28 kinderen die  deel hebben genomen. Het was een succes volle dag  geworden. Van velen hebben wij vernomen dat het voor hun motiverend is..... klik hier voor meer foto

 

 

 

 

Maak kennis met...

 

PPS Pamor Badai Suriname "Interne Toernooi 19-09-2015" klik hier voor foto's

 

Team PPS Pamor Badai Suriname "Jungle Run © 2015"  klik hier voor meer foto's

Zie uitslag hier Jungle Run

 

 09-10 mei 2015 open Belgische kampioenschap Tanding Pencak silat:

Jordy Autar 2e plaats foto klik hier

IMG 0896

Nathania Amadmoestar 2e plaats. foto klik hier

IMG 0925

 

Maakt kennis met.....

j-autar-0

Bron www.dwtonline.com

 

 

 

Pamor badai suriname trainings lokatie en data zijn  gewijzigd.
Nieuwe lokatie:
Kamponglaan1
Puwanani Sportcomplex
De trainings data zijn ook gewijzig maandag en woensdag ipv donderdag.

 

Sporters beloond door Sport & Jeugdzaken 2015:

Bron: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27018

 

Jordi en de Minister van Sport en Jeugdzaken Ismanto Adna

 

609

 

 

 

 

******Fijne Feestdagen toegewenst******

BS-1-d-F1280x1024

 

 

*Laaste trainigdag van het jaar 2014>>>> 22 december 2014*

***Wij starten weer op 5 januari 2015***

Namens: Pamor Badai Suriname en  kaderleden.

 

3-4 mei 2014 open Belgische kampioenschap Tanding Pencaksilat. Er deeden 12 landen aanmee waarvan ook Suriname.Perguruan Pencaksilat Pamor badai Suriname heeft deelgenomen voor de tweede keer en is ook dit jaar in de prijzen gevallen. Jordy Autar heeft de derde plaats kunnen behalen.

Jordy Autar Kampioen in klasse 45-50 Open  Belgium Championship 2013

DSCN0427

 

 2010:

Met de Surinaamse Ambassadeur in Djakarta tijdens WK Pencaksilat

In 2010 tijdens WK Pencaksilat is Bapak Soetijpto Kromosetiko tot  Pendekar bekroond door de Wereldbond Persilat.

 

 

Wk 2007 in Malaysia

Suriname behaald de Bronzen plak, Jane Tawjoeram.